Academia generate knowledge...

Suitable for Business is an organisation driven by students, who are taking an active role in their relation to the business world. Our aim is to provide a platform for the discussion of humanities and social sciences’ relation to the business community and society at large.

This makes Suitable for Business your chance to get involved with progressive students and other academics taking on a leading role in the debate and a great place to make your own contributions.

If you as an academic recognise that your field of expertise is not only of theoretical importance but also of practical value, that your students possess skills widely applicable and of great value, that business society can use what the humanities have to offer and that the world is in need of new ways of thinking business practises, then join Suitable for Business in creating awareness by signing up as one of our representatives.


Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/20120223/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 93

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/20120223/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/20120223/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/20120223/components/com_k2/models/item.php on line 494
Monday, 23 January 2012 21:37

Katalyst - afdelingen for humanistisk innovation

Written by

Fra hvorfor til hvordan

”Suitable for Business” er et opråb fra kommende kandidater om, at de er velegnede til forretning.  Vi er mange, der deltager i denne diskussion om anvendelse af human- og socialvidenskaberne, og dialogen kommer desværre oftest til at handle om, hvorfor og ikke hvordan videnskaberne skaber værdi. I Katalyst – afdeling for humanistisk innovation, er vi ikke i tvivl om, at humaniora kan bidrage med indsigter og viden om menneskelige værdier og adfærd i en innovations- og entrepenørskabskontekst. Vi arbejder konstant i vekselvirkningen mellem hvorfor og hvordan. Hvordan du definerer innovation, og hvorvidt du arbejder med teknisk-, proces-, bruger-, eller et af de andre 1000 præfiks, som innovation har fået, så vil vi påstå, at innovation altid handler om mennesket bag brugeren. Dette kræver naturligvis fagligheder og metoder fra den human- og socialvidenskabelige forskning. Det er derfor oplagt for Universiteterne at gå helhjertet og systematisk ind i dette felt. Katalyst, som repræsenterer Københavns Universitet nærmere bestemt Det Humanistiske Fakultet, udvikler og udfører projekter, hvor vi sammen med studerende og forskere skaber kreative løsninger på samfundsrelevante problemstillinger. Humanistisk forskning er udgangspunktet i al vores arbejde, og vi fokuserer altid på, hvordan humaniora skaber værdi - lige fra gentænkning af offentlige ydelser til digital produktudvikling. Katalysts opråb til kommende kandidater er, at I skal gå fra hvorfor til hvordan. Vi opfordrer jer til at påtage ansvaret som specialister. Ja, videnskabsteorierne skal ligge på rygraden, men det stopper ikke her. Det er jeres ansvar at prøve teorierne af og sætte dem i spil. Udfordringen er ikke at forstå, hvorfor human- og socialvidenskaberne er værdiskabende, men at vide hvordan! Og måderne, hvorpå man sætter sin viden i spil er mange, et eksempel er at deltage i Suitable for Business. Læs mere om Katalyst: www.katalyst.hum.ku.dk og www.katatool.hum.ku.dk  

Monday, 23 January 2012 21:35

Rektor-møde: En invitation til praktik!

Written by

Hvad har vi lært?

Kommentar til rektorernes debat om fremtidens humaniora.

Det første arrangement i forbindelse med Suitable for Business er nu afholdt, og efterfølgende må de deltagende studerende stå tilbage med en følelse af tryghed – men også en undren, over helt klare kerneområder, hvor de tre rektorer ikke formåede at konkretisere, hvordan vi egentlig sikrer aftag af humanistiske kandidater. De studerende har meldt sig på banen – og nu er vi med i debatten om hvordan man skal indrette universiteterne for at sikre, at potentialet i de humanistiske fagligheder i tilstrækkelig grad kan lade sig realisere. Rektorerne tog os seriøst, og fik en del indspark fra de studerende med fra debatten. Suitable for Business slår et slag for fagligheden. Vi elsker forskning. Her er vi på samme side som universitetslederne, i hvert fald de der var repræsenteret på torsdagens debatmøde: CBS’ rektor Johan Roos, og prorektorerne på KU og RUC, Thomas Bjørnholm og Hanne Leth Andersen. Alle slog de på hver deres måde et slag for at vi skal være dygtige og flittige studerende. Hvordan dette gøres er der mange svar på – fx Johan Roos’ bud på, at vi som studerende skal bruge mere tid på campus for at indgå mere i dialog med andre studerende – og derved fremme tværfaglighed. Thomas Bjørnholm, med en baggrund i kemi, advokerede for at universiteterne skulle være bedre til at skabe rum, hvor forskere, studerende og undervisere kunne mødes for at sikre denne tværfaglighed. Både Hanne Leth Andersen og Johan Roos gjorde det klart, at tværfaglighed er et kernebegreb. Herunder mente Hanne Leth Andersen specifikt at en kulturændring er nødvendig for at få de studerende og anvendte forskere i centrum af uddannelserne, og ikke henstille dem til sidelinien. Det er vi sådan set også enige i, men tilbage står vi dog med et spørgsmål, der ikke er besvaret, nemlig om humaniora altid skal underordnes eller samarbejde med andre felter, som traditionelt er kendt for at kunne skabe nye produkter og services? Kan det passe at humaniora i sig selv ikke kan være med til at sikre vækst i samfundet?

Det fører os videre til et også, i den generelle debat, meget debatteret emne, nemlig målbarheden. Det er et kritikpunkt, der ofte rejses fra flere sider når humanioras bidrag til vækst i samfundet diskuteres: at de bidrag humaniora leverer  ikke i lige så høj grad er målbare. Ved denne problemstilling var Johan Roos klar i mælet: Humaniora skal sælges! Humaniora kan ikke sælges mere end det allerede bliver, så man er nødt til at tænke strategier ind for at sikre at humaniora er eftertragtet. Hanne Leth Andersen var ligeledes klar i sit svar: Ja – vi er nødt til at indtænke nye måder at promovere vores fag på, men lige meget hvordan vi vender og drejer det er humaniora ikke målbart, og det bør det heller ikke nødvendigvis være. I stedet blev der givet udtryk for, at vi som humanister skal være stolte af vores metoder, og blæst til et opgør med den mangel på selvrespekt, der findes blandt humanister. Hun opfordrede ligeledes til at man i stedet kiggede på de taksonomier, der er med til at definere hvad der er målbart. I tråd med det mener vi i Suitable for Business, at der findes andre og til tider mere egnede metoder i humaniora, end de traditionelle samfundsvidenskabelige kvantitative og kvalitative metoder. Som allerede nævnt elsker vi forskning – men vi vil også gerne bruge den til noget, men hvordan sikrer vi at humanistiske kandidaters evner katalyseres ud i samfundet, og hvis ansvar er det at sikre denne egnethed, hvad der var et af de overordnede spørgsmål på mødet. På spørgsmålet gjorde Johan Roos det klart at det ikke er nogen hemmelighed at CBS er nødt til at tænke på kunden – erhvervslivet. Dette er både en styrke, men også noget der begrænser i udtænkningen af uddannelserne. Hanne Leth Andersen fortsatte tråden og gjorde det klart, at det er farligt at uddanne til direkte anvendelighed. En overvejelse kunne gå på, hvorvidt en del af ansvaret lå hos erhvervslivet, der skulle kunne videreudvikle de færdigheder, der erhverves af humanistiske studerende, mens universiteterne i højere grad burde fokusere på at løse de langsigtede problemer. Thomas Bjørnholm kvitterede sågar med en anekdote fra et møde med Mærsk, og forklarede hvordan der her blev gjort udtryk for at det vigtigste for dem, var at de folk der kommer ud af universiteterne... ”er dygtige inden for deres område” – hvilket antyder, at en stærk faglighed er det vigtigste, og at resten derefter kommer af sig selv. Alle rektorerne var mægtigt glade for ideen om at vi skulle bruger masser af timer på universiteterne, hvilket naturligt affødte det sidste spørgsmål fra salen  ”Hvordan skal vi kunne gøre dette, og samtidig få et job når virksomhederne i højere grad efterspørger kandidater med et CV, der allerede er Suitable for Business?”

Det fik vi aldrig svar på, men som Hanne Leth Andersen i forhold til arbejdsmarkedet bemærkede kunne det være at universitetslederne skulle gå i praktik hos erhvervslivet for at have mere fokus på hvad det er for en virkelighed underviserne forsker i og hvilken virkelighed der møder de studerende, når studietiden er forbi. I stedet synes vi, i Suitable for Business, at de skulle komme i praktik hos os, de studerende, og se hvad det er for en virkelighed vi oplever. Derfor følger hermed en åben invitation til universitetsledelsen: Kom i praktik hos os i næste uge – og bliv klogere på de problemstillinger vi møder i vores hverdag!

 

 

 

 

 

 

Vi ses i næste uge!  

Skrevet af

Christian Lildholdt         Kenneth Salomonsen

PR-Gruppen                     Steering Committee

Monday, 23 January 2012 21:31

Erhvervslivet uden humaniora?

Written by

Af prodekan Hanne Løngreen

For nogle år siden sad jeg en aften med en række erhvervsledere efter et fagligt arrangement. Diskussionen drejede sig i retning af, hvorvidt man på virksomhedens bundlinie kunne aflæse, at der var ansat humanister? Var det muligt at se en forskel? Kunne man helt konkret pege på hvad bidraget fra det humanistiske perspektiv var? Jeg ved faktisk ikke om en sådan diskussion stadig er aktuel. For i videnssamfundet, hvor det ikke længere blot er produkter, der skal sikre velfærden og nationens overlevelse, men services på alle niveauer - der har jeg svært ved at se at man kan undvære humanistiske kompetencer og viden. Tænk blot hvis virksomheder undlod at bruge sprog (ikke blot engelsk, men arabisk, kinesisk, hindi, tysk….), undlod at forholde sig til, hvordan man henvender sig på det globale marked og forbrugere med dets diversitet i kultur, sprog, betydninger og meningsdannelser? Mange af de kompetencer Danmark skal leve af i de kommende år tager afsæt i humaniora – derfor er Suitable for Business et vigtigt initiativ – for her kan humanistisk viden og kompetencer omsættes til konkrete handlinger  - og det er måske netop humanistiske kandidaters evne til handling som i fremtiden vil gøre en rigtig stor forskel på bundlinien.  

Hanne Løngreen er prodekan ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet og er ansvarlig for uddannelse. Hanne er forhenværende lektor i Visuel Kommunikation, som hun har undervist i ved Roskilde Universitet og Copenhagen Business School.