Academia generate knowledge...

Suitable for Business is an organisation driven by students, who are taking an active role in their relation to the business world. Our aim is to provide a platform for the discussion of humanities and social sciences’ relation to the business community and society at large.

This makes Suitable for Business your chance to get involved with progressive students and other academics taking on a leading role in the debate and a great place to make your own contributions.

If you as an academic recognise that your field of expertise is not only of theoretical importance but also of practical value, that your students possess skills widely applicable and of great value, that business society can use what the humanities have to offer and that the world is in need of new ways of thinking business practises, then join Suitable for Business in creating awareness by signing up as one of our representatives.


Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/20120305/components/com_k2/views/latest/view.html.php on line 75

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/20120305/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/20120305/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/20120305/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/20120305/components/com_k2/views/latest/view.html.php on line 75

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/20120305/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/20120305/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/20120305/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/20120305/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/20120305/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/20120305/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/20120305/components/com_k2/views/latest/view.html.php on line 75

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/20120305/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/20120305/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/20120305/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/20120305/components/com_k2/views/latest/view.html.php on line 75

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/20120305/components/com_k2/views/latest/view.html.php on line 75

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/20120305/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/20120305/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/20120305/components/com_k2/views/latest/view.html.php on line 75

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/20120305/components/com_k2/views/latest/view.html.php on line 75

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/20120305/components/com_k2/views/latest/view.html.php on line 75
Monday, 23 January 2012 21:37

Fra hvorfor til hvordan

”Suitable for Business” er et opråb fra kommende kandidater om, at de er velegnede til forretning.  Vi er mange, der deltager i denne diskussion om anvendelse af human- og socialvidenskaberne, og dialogen kommer desværre oftest til at handle om, hvorfor og ikke hvordan videnskaberne skaber værdi. I Katalyst – afdeling for humanistisk innovation, er vi ikke i tvivl om, at humaniora kan bidrage med indsigter og viden om menneskelige værdier og adfærd i en innovations- og entrepenørskabskontekst. Vi arbejder konstant i vekselvirkningen mellem hvorfor og hvordan. Hvordan du definerer innovation, og hvorvidt du arbejder med teknisk-, proces-, bruger-, eller et af de andre 1000 præfiks, som innovation har fået, så vil vi påstå, at innovation altid handler om mennesket bag brugeren. Dette kræver naturligvis fagligheder og metoder fra den human- og socialvidenskabelige forskning. Det er derfor oplagt for Universiteterne at gå helhjertet og systematisk ind i dette felt. Katalyst, som repræsenterer Københavns Universitet nærmere bestemt Det Humanistiske Fakultet, udvikler og udfører projekter, hvor vi sammen med studerende og forskere skaber kreative løsninger på samfundsrelevante problemstillinger. Humanistisk forskning er udgangspunktet i al vores arbejde, og vi fokuserer altid på, hvordan humaniora skaber værdi - lige fra gentænkning af offentlige ydelser til digital produktudvikling. Katalysts opråb til kommende kandidater er, at I skal gå fra hvorfor til hvordan. Vi opfordrer jer til at påtage ansvaret som specialister. Ja, videnskabsteorierne skal ligge på rygraden, men det stopper ikke her. Det er jeres ansvar at prøve teorierne af og sætte dem i spil. Udfordringen er ikke at forstå, hvorfor human- og socialvidenskaberne er værdiskabende, men at vide hvordan! Og måderne, hvorpå man sætter sin viden i spil er mange, et eksempel er at deltage i Suitable for Business. Læs mere om Katalyst: www.katalyst.hum.ku.dk og www.katatool.hum.ku.dk  

Monday, 23 January 2012 21:35

Hvad har vi lært?

Kommentar til rektorernes debat om fremtidens humaniora.

Det første arrangement i forbindelse med Suitable for Business er nu afholdt, og efterfølgende må de deltagende studerende stå tilbage med en følelse af tryghed – men også en undren, over helt klare kerneområder, hvor de tre rektorer ikke formåede at konkretisere, hvordan vi egentlig sikrer aftag af humanistiske kandidater. De studerende har meldt sig på banen – og nu er vi med i debatten om hvordan man skal indrette universiteterne for at sikre, at potentialet i de humanistiske fagligheder i tilstrækkelig grad kan lade sig realisere. Rektorerne tog os seriøst, og fik en del indspark fra de studerende med fra debatten. Suitable for Business slår et slag for fagligheden. Vi elsker forskning. Her er vi på samme side som universitetslederne, i hvert fald de der var repræsenteret på torsdagens debatmøde: CBS’ rektor Johan Roos, og prorektorerne på KU og RUC, Thomas Bjørnholm og Hanne Leth Andersen. Alle slog de på hver deres måde et slag for at vi skal være dygtige og flittige studerende. Hvordan dette gøres er der mange svar på – fx Johan Roos’ bud på, at vi som studerende skal bruge mere tid på campus for at indgå mere i dialog med andre studerende – og derved fremme tværfaglighed. Thomas Bjørnholm, med en baggrund i kemi, advokerede for at universiteterne skulle være bedre til at skabe rum, hvor forskere, studerende og undervisere kunne mødes for at sikre denne tværfaglighed. Både Hanne Leth Andersen og Johan Roos gjorde det klart, at tværfaglighed er et kernebegreb. Herunder mente Hanne Leth Andersen specifikt at en kulturændring er nødvendig for at få de studerende og anvendte forskere i centrum af uddannelserne, og ikke henstille dem til sidelinien. Det er vi sådan set også enige i, men tilbage står vi dog med et spørgsmål, der ikke er besvaret, nemlig om humaniora altid skal underordnes eller samarbejde med andre felter, som traditionelt er kendt for at kunne skabe nye produkter og services? Kan det passe at humaniora i sig selv ikke kan være med til at sikre vækst i samfundet?

Det fører os videre til et også, i den generelle debat, meget debatteret emne, nemlig målbarheden. Det er et kritikpunkt, der ofte rejses fra flere sider når humanioras bidrag til vækst i samfundet diskuteres: at de bidrag humaniora leverer  ikke i lige så høj grad er målbare. Ved denne problemstilling var Johan Roos klar i mælet: Humaniora skal sælges! Humaniora kan ikke sælges mere end det allerede bliver, så man er nødt til at tænke strategier ind for at sikre at humaniora er eftertragtet. Hanne Leth Andersen var ligeledes klar i sit svar: Ja – vi er nødt til at indtænke nye måder at promovere vores fag på, men lige meget hvordan vi vender og drejer det er humaniora ikke målbart, og det bør det heller ikke nødvendigvis være. I stedet blev der givet udtryk for, at vi som humanister skal være stolte af vores metoder, og blæst til et opgør med den mangel på selvrespekt, der findes blandt humanister. Hun opfordrede ligeledes til at man i stedet kiggede på de taksonomier, der er med til at definere hvad der er målbart. I tråd med det mener vi i Suitable for Business, at der findes andre og til tider mere egnede metoder i humaniora, end de traditionelle samfundsvidenskabelige kvantitative og kvalitative metoder. Som allerede nævnt elsker vi forskning – men vi vil også gerne bruge den til noget, men hvordan sikrer vi at humanistiske kandidaters evner katalyseres ud i samfundet, og hvis ansvar er det at sikre denne egnethed, hvad der var et af de overordnede spørgsmål på mødet. På spørgsmålet gjorde Johan Roos det klart at det ikke er nogen hemmelighed at CBS er nødt til at tænke på kunden – erhvervslivet. Dette er både en styrke, men også noget der begrænser i udtænkningen af uddannelserne. Hanne Leth Andersen fortsatte tråden og gjorde det klart, at det er farligt at uddanne til direkte anvendelighed. En overvejelse kunne gå på, hvorvidt en del af ansvaret lå hos erhvervslivet, der skulle kunne videreudvikle de færdigheder, der erhverves af humanistiske studerende, mens universiteterne i højere grad burde fokusere på at løse de langsigtede problemer. Thomas Bjørnholm kvitterede sågar med en anekdote fra et møde med Mærsk, og forklarede hvordan der her blev gjort udtryk for at det vigtigste for dem, var at de folk der kommer ud af universiteterne... ”er dygtige inden for deres område” – hvilket antyder, at en stærk faglighed er det vigtigste, og at resten derefter kommer af sig selv. Alle rektorerne var mægtigt glade for ideen om at vi skulle bruger masser af timer på universiteterne, hvilket naturligt affødte det sidste spørgsmål fra salen  ”Hvordan skal vi kunne gøre dette, og samtidig få et job når virksomhederne i højere grad efterspørger kandidater med et CV, der allerede er Suitable for Business?”

Det fik vi aldrig svar på, men som Hanne Leth Andersen i forhold til arbejdsmarkedet bemærkede kunne det være at universitetslederne skulle gå i praktik hos erhvervslivet for at have mere fokus på hvad det er for en virkelighed underviserne forsker i og hvilken virkelighed der møder de studerende, når studietiden er forbi. I stedet synes vi, i Suitable for Business, at de skulle komme i praktik hos os, de studerende, og se hvad det er for en virkelighed vi oplever. Derfor følger hermed en åben invitation til universitetsledelsen: Kom i praktik hos os i næste uge – og bliv klogere på de problemstillinger vi møder i vores hverdag!

 

 

 

 

 

 

Vi ses i næste uge!  

Skrevet af

Christian Lildholdt         Kenneth Salomonsen

PR-Gruppen                     Steering Committee

Monday, 23 January 2012 21:31

Af prodekan Hanne Løngreen

For nogle år siden sad jeg en aften med en række erhvervsledere efter et fagligt arrangement. Diskussionen drejede sig i retning af, hvorvidt man på virksomhedens bundlinie kunne aflæse, at der var ansat humanister? Var det muligt at se en forskel? Kunne man helt konkret pege på hvad bidraget fra det humanistiske perspektiv var? Jeg ved faktisk ikke om en sådan diskussion stadig er aktuel. For i videnssamfundet, hvor det ikke længere blot er produkter, der skal sikre velfærden og nationens overlevelse, men services på alle niveauer - der har jeg svært ved at se at man kan undvære humanistiske kompetencer og viden. Tænk blot hvis virksomheder undlod at bruge sprog (ikke blot engelsk, men arabisk, kinesisk, hindi, tysk….), undlod at forholde sig til, hvordan man henvender sig på det globale marked og forbrugere med dets diversitet i kultur, sprog, betydninger og meningsdannelser? Mange af de kompetencer Danmark skal leve af i de kommende år tager afsæt i humaniora – derfor er Suitable for Business et vigtigt initiativ – for her kan humanistisk viden og kompetencer omsættes til konkrete handlinger  - og det er måske netop humanistiske kandidaters evne til handling som i fremtiden vil gøre en rigtig stor forskel på bundlinien.  

Hanne Løngreen er prodekan ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet og er ansvarlig for uddannelse. Hanne er forhenværende lektor i Visuel Kommunikation, som hun har undervist i ved Roskilde Universitet og Copenhagen Business School.

Wednesday, 22 February 2012 13:32

As the event of the year draws closer and the details of the conference are being finalised, we are happy to reveal more information about the case competition. While the case itself will remain our best-hidden secret until Wednesday the 21st March we are now at liberty to disclose some information relating to this year’s case participants.

Monday, 23 January 2012 22:09

Danske virksomheder skal udvikle og forny sig konstant for at klare sig i konkurrencen mod de hurtigt voksende udviklingslande. På det punkt kan humanister bidrage i erhvervslivet. Det sagde direktør i DI Lars Goldschmidt onsdag formiddag på konferencen Suitable for Business.

Monday, 23 January 2012 22:07

Humanister udvikler Dansk Røde Kors Med det ene ben plantet i organisationens historiske dybder, og det andet ben på vej ind i det 21. århundrede, er Dansk Røde Kors en gammel dame, der står overfor en række udfordringer og nye muligheder. Sådan omtaler Anders Ladekarl den organisation som han siden 2008 har været Generalsekretær for.

Monday, 23 January 2012 21:53

Kære Læser,

Suitable for Business´ ambition er at belyse hvordan human- og socialvidenskabelige studerende og kandidater kan bidrage til samfundet, herunder erhvervslivet. Det sker på to måder; via en case-competition hvor 50 studerende fra hele Norden skal vise hvad vi dur til, samt konferencen, der på forskelligvis diskuterer emnets udstrækninger.

Monday, 23 January 2012 21:51

Af Troels Bjørn Thorn

Hvilken værdi skaber humanister i erhvervslivet? Dette væsentlige og uafklarede spørgsmål tager konferencen, Suitable for Business, op. Initiativtagerne erklærer: “[…] we want to challenge and develop the modern business world in order to prepare it for a future within the knowledge economy.”

Monday, 23 January 2012 21:29

Vi har forskelligeartede bidrag til Suitable for Business´ konferenceprogram. For overblikkets skyld præsenteres her første del af vores speakers´ abstracts. God læsning - og gå ikke glip af den orale version!

Steve Fuller, professor sociologi, University of Warwick (d.29/3 kl13, SPs01)

WHY REAL HUMANISTS HAVE NOTHING TO FEAR FROM ECONOMICSThe humanities have been always justified on economic grounds. In fact, these economic grounds have been rather similar to those that Marxists (but of course not only they) castigate as ‘finance capitalism’. In other words, the humanities have been justified as large-scale long-term risky investments – specifically, in a certain kind of human capital development that is traditionally associated with the liberal arts. Unfortunately, and partly with the humanists’ collusion, the economic terms in which the humanities are now justifying themselves err excessively on the side of risk-aversion: Not entire disciplines or even departments, but each individual humanist needs to show how their research and teaching contributes to economic growth over a 3-5 year horizon. Once again, the problem is not the need for an economic justification, simply the terms of reference. The problem is that humanists have traditionally tried to ignore or deny that there is an intrinsic economic dimension to their work. In treating that dimension as extrinsic, they effectively allow someone else to set the terms of reference. But why this collectively irrational behaviour?  My answer points to a perennially unresolved problem about the source of the value of humanistic knowledge. The problem is marked by the divide between, so to speak, the ‘interpreters’ and the ‘performers’ of humanities: critics vs. artists; theorists vs. practitioners; scientists vs. politicians (if we include the social sciences). The former members of each binary are willing to pay a very high price for autonomy, namely, a commitment to purity of purpose, which places itself in direct opposition to utility. Thus, by definition, the humanist is so inherently useless that ‘utility’ is relegated to a foreign category – that of 'application'. This has been a strategy adopted by the ‘interpreter’ side of the humanist divide to shore up a priest-like authority for humanistic knowledge. In contrast, the ‘performer’ side has tended not to treat the autonomous and utilitarian pursuits of knowledge as mutually exclusive, albeit with typically interesting if messy consequences. I will champion the performers in exploring the significance of that crucial difference in perspective for contemporary attempts to justify the humanities.  

Thea Mikkelsen, cand.mag. XXX, leder af Center for Kreativitet (d.30/3 kl.9, SP201)

THE HUMAN EXPERIENCE.Steve Jobs har i et interview med Wired udtrykt, at for at skabe godt design, så skal man have en mangefaceteret fornemmelse for det, han kalder The Human Experience. Human- og samfundsvidenskaberner omhandler netop The human experience. Men for at kunne udvikle og udnytte den viden, der ligger her, må både erhvervslivet og universiteterne ændre deres fokus på læring og blive mere bevidste om, hvordan denne viden aktiveres. Her kan vi lære noget fra den kreative arbejdsform.  

David Budtz Pedersen, P.hD.-stipendiat i filosofi, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet. (d.30/3 kl.11.45, SP201)

HUMANISTISK VIDEN I VIDENSØKONOMIEN: KAPACITETER, KONTEKSTER OG INDIKATORER. I dette oplæg diskuterer jeg forskellige innovationsteorier. Alt efter hvilken teori vi vælger om viden og innovation, bliver forståelsen af videnskabens effekt på økonomien forskellig. Den centrale påstand er, at den viden og innovation, der skabes i humanistisk og socialvidenskabelig forskning, kan være vanskelig at opgøre i form af direkte økonomiske effekter. I mellemtiden er dette et spørgsmål om designet af økonomisk statistik, ikke nødvendigvis et vidnesbyrd om humanisters manglende relevans. Anlægger vi et bredere værditeoretisk perspektiv, kan vi observere en række situationer, hvor humanistisk viden spredes til samfund og økonomi og oversættes til forskellige funktioner, herunder den kreative økonomi, oplevelsesøkonomien, serviceøkonomien samt udbredelsen af nye kommunikationsformer, ledelsesformer og organisationsformer. Hertil kommer mængden af ikke-økonomiske effekter af offentlig forskning og uddannelse, der på grund af deres kompleksitet og multifaktorielle dynamik ikke medregnes i økonomiske studier, men som kommer samfundet til gode på en lang række andre områder, bl.a. som indirekte forudsætning for økonomien. Oplægget afsluttes med en række innovationspolitiske anbefalinger. Heriblandt at vi skal blive bedre til at forstå den komplekse og nonlineære relation mellem kultur, samfund, uddannelse og innovation.   Del 2/2 følger senere idag. Vh olav

Tuesday, 28 February 2012 20:06

Throughout the conference we will explore the concept of value creation through the lens of the humanities and social sciences and the role of these kind of skills in modern business life. But how can the lessons from these discussions get YOU closer to a concrete idea of what it means to apply your academic skills in the real world? March 21st 10.30-12.00 Suitable for Business 2012 brings you two inspirational stories on how you move from the ivory tower of abstract academia to new ways of thinking business.

Sunday, 26 February 2012 03:18

Registrations for the two main conference keynote speakers, Henry Etzkowitz and Francesco Avvisati are opening today at 12AM!

All events are FREE and seats are limited, so make sure you secure a seat by registering at either of the two links below:

Sign up for the keynote speak featuring Henry Etzkowitz on March 20th 2012

Sign up for the keynote speak featuring Francesco Avvisati on March 21st 2012

Tuesday, 21 February 2012 15:46

Suitable for Business is proud to reveal the name of the second keynote speaker of this year’s conference: Francesco Avvisati from the Organization of Economic Co-operation and Development, OECD. He will be speaking on the 21st March.

Sunday, 26 February 2012 03:18

Registrations for the two main conference keynote speakers, Henry Etzkowitz and Francesco Avvisati are opening today at 12AM!

All events are FREE and seats are limited, so make sure you secure a seat by registering at either of the two links below:

Sign up for the keynote speak featuring Henry Etzkowitz on March 20th 2012

Sign up for the keynote speak featuring Francesco Avvisati on March 21st 2012

Tuesday, 21 February 2012 15:46

Suitable for Business is proud to reveal the name of the second keynote speaker of this year’s conference: Francesco Avvisati from the Organization of Economic Co-operation and Development, OECD. He will be speaking on the 21st March.