Student animate ideas...

Suitable for Business believes that there are great skills to be found amongst students of the humanities and social sciences; skills which the business world would greatly benefit from if only it took proper advantage thereof. Too often these students are typecast and dismissed.

We at Suitable for Business would reject this kind of thinking; students of the humanities and social sciences can enrich business environments through their unique approaches as well as more creative thinking. Through our work we aim to showcase the extraordinary abilities of students and thereby prove their relevance to the business world.

Each spring we host a case competition where students from Scandinavia are invited to solve a business case. This is an excellent opportunity for you to prove your suitability for business!


Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/views/latest/view.html.php on line 75

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/views/latest/view.html.php on line 75

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/views/latest/view.html.php on line 75

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/views/latest/view.html.php on line 75
Monday, 23 January 2012 22:09

Danske virksomheder skal udvikle og forny sig konstant for at klare sig i konkurrencen mod de hurtigt voksende udviklingslande. På det punkt kan humanister bidrage i erhvervslivet. Det sagde direktør i DI Lars Goldschmidt onsdag formiddag på konferencen Suitable for Business.

Monday, 23 January 2012 22:07

Humanister udvikler Dansk Røde Kors Med det ene ben plantet i organisationens historiske dybder, og det andet ben på vej ind i det 21. århundrede, er Dansk Røde Kors en gammel dame, der står overfor en række udfordringer og nye muligheder. Sådan omtaler Anders Ladekarl den organisation som han siden 2008 har været Generalsekretær for.

I løbet af de sidste 30 år er antallet af humanitære katastrofer steget, primært på grund af klimaforandringer. Men også væbnede konflikter trækker på Dansk Røde Kors' resourcer i langt højere grad end tidligere. 2011 ser ikke ud til at blive det år, hvor dette tal falder. Sideløbende med denne udvikling er det blevet sværere at finde økonomisk støtte til den humanitære hjælp der er brug for, både internationalt og nationalt. Dette stiller Dansk Røde Kors i en situation, hvor der er brug for nytænkende og innovative kompetencer.

Dansk Røde Kors består af 20.000 frivillige, hvor et landskontor og et generalsekretariat varetager den daglige ledelse af organisationen. De 20.000 frivillige er grundlaget for Dansk Røde Kors' ånd og arbejde og rekruttering af nye frivillige er derfor et vigtigt fokusområde. I disse år står Dansk Røde Kors overfor den udfordring at størstedelen af den frivillige gruppe er over 65 år. Denne gruppe må derfor fornyes, samtidigt med at der er nogle samfundsmæssige tendenser, hvor arbejdsmarkedet i fremtiden vil lægge beslag på de 65-årige, hvilket begrænser denne gruppes tid til frivilligt arbejde.

Disse er blot nogle af de udfordringer Anders Ladekarl skitserede i sin præsentation af Dansk Røde Kors som caseorganisation i Suitable for Business Case Competition 2011.

Dansk Røde Kors kan, ifølge Anders Ladekarl, besvare disse udfordringer ved at udvikle forskellige dele af Dansk Røde Kors organisationen. Dette kræver forståelse for de vilkår Dansk Røde Kors arbejder med, forståelse for organisationen komplekse sammensætning samt evnen til at tænke innovativt indenfor nogle relativt faste rammer. Det handler om at se muligheder for vækst og udvikling skæve steder for at bringe Dansk Røde Kors ind i det 21. århundrede.

Humanister besidder disse værdiskabende kompetencer der grundet deres faglige forankring kan danne bro mellem den historisk funderede del af Dansk Røde Kors og den del af Dansk Røde Kors som er på vej ind i fornyelsens æra. Anders Ladekarl forstår og anderkender human- og socialvidenskabernes kompetencer og ser hvordan de positivt kan bidrage til udviklingen af Dansk Røde Kors.

Monday, 23 January 2012 21:53

Kære Læser,

Suitable for Business´ ambition er at belyse hvordan human- og socialvidenskabelige studerende og kandidater kan bidrage til samfundet, herunder erhvervslivet. Det sker på to måder; via en case-competition hvor 50 studerende fra hele Norden skal vise hvad vi dur til, samt konferencen, der på forskelligvis diskuterer emnets udstrækninger.

Suitable for Business placerer sig i en kompleks diskurs af interessenter og temaer. Interessenterne spænder over erhvervslivet, forskningsmiljøer, politikere og interesseorganisationer.  Temaerne spænder over forskningspolitik, innovation, universitetsledelse, vidensøkonomi, vækst, uddannelsespolitik etc. Feltet er så omfagnsrigt, at Suitable for Business blot er én brik i et mange-dimensionelt puslespil. Men Suitable for Business er en vigtig og alt for overset brik - Suitable for Business er arrangeret af studerende for studerende! Suitable for Business repræsenterer en stemme, der høres for sjældent og vil høres for sjældent. Denne blog er et direkte redskab - værsgo!

Bloggen vil bidrage med endnu flere perspektiver end konferencen i sig selv kan. Det være sig eksempler på anvendelse, analyser, los i røven, forslag, perspektiver, øjenåbnere samt teoretiseringer over feltets afgrænser. Mens konferencen går i dybden med enkelte temaer, introducerer bloggen det brede spænd af temaer feltet besidder. Bloggen leverer hverken komplette eller forkromede løsninger på human- og socialvidenskabernes anvendelse, men tjener til inspiration.

God læsning! Bedste hilsner, Olav H  

Olav Hesseldahl

Speaker & Event Committee Stud.mag. filosofi, Københavns Universitet      

Monday, 23 January 2012 21:51

Af Troels Bjørn Thorn

Hvilken værdi skaber humanister i erhvervslivet? Dette væsentlige og uafklarede spørgsmål tager konferencen, Suitable for Business, op. Initiativtagerne erklærer: “[…] we want to challenge and develop the modern business world in order to prepare it for a future within the knowledge economy.”

Erklæringen er ambitiøs, og initiativet er prisværdigt. Men burde ambitionen ikke være den modsatte? At se indad og udfordre os selv, vores fag og vores universiteter med spørgsmålet: Er vi suitable?

Svaret vil i så fald blive et beklageligt nej eller i bedste fald et tøvende måske. For meget tyder desværre på, at vi som udgangspunkt ikke er egnede. Eller rettere sagt, vi er det ikke grundet vores – i øvrigt excellente – studier. Gennem en humanistisk universitetsuddannelse har vi udviklet rigtig mange produktive kompetencer, men forståelse for ens rolle, bidrag og ansvar i organisationers økonomiske kredsløb er generelt en mangelvare. Forretningsforståelsen, altså kendskabet til organisationens forretningsmodel og forretningsprocesser, halter. Det bliver udslagsgivende for vores position i organisationen og plads i værdikæden.

Kommunikationsfaget kan bruges som et glimrende eksempel på disse symptomatiske udfordringer.  Den norske forsker Peggy Simcic Brønn har gennem sine observationer bemærket: ”Despite its importance, communication is frequently relegated to a secondary function in many firms”. Groft generaliserende spiller human- og socialvidenskaberne altså andenviolin i erhvervslivet.  Lignende iagttagelser har Nete Nørgaard Kristensen fra Københavns Universitet gjort. Hun har observeret, at der ofte er langt mellem kommunikatørers selvsikre selvforståelse og kommunikationsteoriernes forskrifter til virkelighedens verden og hverdagens reelle arbejdsopgaver. Således er kommunikationsafdelingen sjældent en strategisk forretningsenhed men derimod en servicerende stabsfunktion uden endegyldig beslutningskompetence. Den strategiske indflydelse er således stærkt begrænset, og kommunikationsafdelingen agerer primært som en funktionel og teknisk disciplin, der skal løse akutte problemer og kommunikere nyheder.

Den begrænsede indflydelse er et direkte resultat af manglende forretningsforståelse og manglende evne til at begå sig i et spændingsfelt af magt, mening, betydning og legitimitet. Et spændingsfelt hvori der hele tiden stilles spørgsmålstegn ved, hvordan og hvornår noget bliver anerkendt, godkendt, gyldigt og gennemført, og hvad de gældende succeskriterier for at skabe værdi i organisationen er. Hvis man ikke taler det rigtige sprog, mister man indflydelse. Matthew Arnold, redaktør for Medical Marketing & Media, har tydeliggjort det: “Everybody wants a seat at the table, but if you don’t speak the language you won’t get it, and the lingua franca of the c-suite is numbers”. Headhunter Henrik Greisen, partner i Human Capital Group, har i en tidligere artikel også konstateret: ”Jeg oplever, at mange gode kommunikationschefer har svært ved at dokumentere deres konkrete resultater af deres arbejde. Det lyder helt banalt, men hvis man skal gøre karriere, så handler det om at kunne skabe sig konkrete målsætninger, som man kan dokumentere, at man har opnået gennem sin indsats. Her har økonomichefen og salgschefen det meget nemmere og kan tale om, at nu er vi foran budgettet, eller salget for maj ligger i indeks 113.”

At human- og socialvidenskaberne på denne måde er sat på sidelinjen er et problem. Ikke bare på et personligt plan men også på et fagligt og samfundsmæssigt plan. Som samfund investeres der vel ikke milliarder i at uddanne højtuddannede akademikere, hvis ikke vi efterfølgende kan tage aktiv del i værdiproduktionen i bredeste forstand?

Derfor bliver human- og socialvidenskaberne nødt til at tage udfordringen op, kigge indad og stille sig selv spørgsmål: Er vi suitable? I den sammenhæng er Suitable for Business et virkelig vigtigt og forbilledligt initiativ. Opgaven bliver herefter at øge forretningsforståelsen og fremadrette repositionere sig som fag og som individ. Vi skal tættere på forretningen.

Her er 5 bud på quick fixes, der over tid kan rykke os tættere på forretningen:

§  Gør dit arbejde målbart og mål effekten.

§  Sæt dig ind i organisationens forretningsmodel og økonomiske kredsløb.

§  Tal ledelsens sprog: Tal. Som humanist vil man traditionelt mene, at den, der har ordet, har magten. Men måske skal vi revurdere det: Den, der har tallet, har magten.

§  Knyt dine kompetencer til organisationens forretningsmål.

§  Udvikl og udfordr din humanistiske faglighed med samfundsvidenskabelige og økonomiske kompetencer.

 

Røde Kors  

Troels Bjørn Thorn Konsulent og projektleder, Corporate Communication, Røde Kors. Cand.comm. fra Roskilde Universitet og Columbia University        

Læs mere:

§  Blauert, E.B. & Thorn, T.B. (2009): ’Fra sprøjtelakør til forretningsstrategisk kommunikatør’. Speciale, Roskilde Universitet. Link til specialet: http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/kom-taet-paa-ledelsen-nu

§  Blauert, E.B. & Thorn, T.B. (2010): ’Tendens: Fremtidens kommunikatør er forretningsstrateg’. http://issuu.com/kommunikationsforeningen/docs/kommunikat_ren_3_2010_ - side 24-25.

§  Kristensen, N.N. (2008): ’Selvforståelsen på kollision med virkeligheden’. Magasin K (nummer 3, juni 2008).

§  Langer, R.(2005): ‘Hvad er kommunikationsvidenskab? Status og fremtid for et udisciplineret diskursfællesskab’. Roskilde: Dansk tidsskrift for kommunikation.

§  Petersen, H. (2002): ’Strategisk kommunikation - kvalitetsstyring og måling’. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Monday, 23 January 2012 21:29

Vi har forskelligeartede bidrag til Suitable for Business´ konferenceprogram. For overblikkets skyld præsenteres her første del af vores speakers´ abstracts. God læsning - og gå ikke glip af den orale version!

Steve Fuller, professor sociologi, University of Warwick (d.29/3 kl13, SPs01)

WHY REAL HUMANISTS HAVE NOTHING TO FEAR FROM ECONOMICSThe humanities have been always justified on economic grounds. In fact, these economic grounds have been rather similar to those that Marxists (but of course not only they) castigate as ‘finance capitalism’. In other words, the humanities have been justified as large-scale long-term risky investments – specifically, in a certain kind of human capital development that is traditionally associated with the liberal arts. Unfortunately, and partly with the humanists’ collusion, the economic terms in which the humanities are now justifying themselves err excessively on the side of risk-aversion: Not entire disciplines or even departments, but each individual humanist needs to show how their research and teaching contributes to economic growth over a 3-5 year horizon. Once again, the problem is not the need for an economic justification, simply the terms of reference. The problem is that humanists have traditionally tried to ignore or deny that there is an intrinsic economic dimension to their work. In treating that dimension as extrinsic, they effectively allow someone else to set the terms of reference. But why this collectively irrational behaviour?  My answer points to a perennially unresolved problem about the source of the value of humanistic knowledge. The problem is marked by the divide between, so to speak, the ‘interpreters’ and the ‘performers’ of humanities: critics vs. artists; theorists vs. practitioners; scientists vs. politicians (if we include the social sciences). The former members of each binary are willing to pay a very high price for autonomy, namely, a commitment to purity of purpose, which places itself in direct opposition to utility. Thus, by definition, the humanist is so inherently useless that ‘utility’ is relegated to a foreign category – that of 'application'. This has been a strategy adopted by the ‘interpreter’ side of the humanist divide to shore up a priest-like authority for humanistic knowledge. In contrast, the ‘performer’ side has tended not to treat the autonomous and utilitarian pursuits of knowledge as mutually exclusive, albeit with typically interesting if messy consequences. I will champion the performers in exploring the significance of that crucial difference in perspective for contemporary attempts to justify the humanities.  

Thea Mikkelsen, cand.mag. XXX, leder af Center for Kreativitet (d.30/3 kl.9, SP201)

THE HUMAN EXPERIENCE.Steve Jobs har i et interview med Wired udtrykt, at for at skabe godt design, så skal man have en mangefaceteret fornemmelse for det, han kalder The Human Experience. Human- og samfundsvidenskaberner omhandler netop The human experience. Men for at kunne udvikle og udnytte den viden, der ligger her, må både erhvervslivet og universiteterne ændre deres fokus på læring og blive mere bevidste om, hvordan denne viden aktiveres. Her kan vi lære noget fra den kreative arbejdsform.  

David Budtz Pedersen, P.hD.-stipendiat i filosofi, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet. (d.30/3 kl.11.45, SP201)

HUMANISTISK VIDEN I VIDENSØKONOMIEN: KAPACITETER, KONTEKSTER OG INDIKATORER. I dette oplæg diskuterer jeg forskellige innovationsteorier. Alt efter hvilken teori vi vælger om viden og innovation, bliver forståelsen af videnskabens effekt på økonomien forskellig. Den centrale påstand er, at den viden og innovation, der skabes i humanistisk og socialvidenskabelig forskning, kan være vanskelig at opgøre i form af direkte økonomiske effekter. I mellemtiden er dette et spørgsmål om designet af økonomisk statistik, ikke nødvendigvis et vidnesbyrd om humanisters manglende relevans. Anlægger vi et bredere værditeoretisk perspektiv, kan vi observere en række situationer, hvor humanistisk viden spredes til samfund og økonomi og oversættes til forskellige funktioner, herunder den kreative økonomi, oplevelsesøkonomien, serviceøkonomien samt udbredelsen af nye kommunikationsformer, ledelsesformer og organisationsformer. Hertil kommer mængden af ikke-økonomiske effekter af offentlig forskning og uddannelse, der på grund af deres kompleksitet og multifaktorielle dynamik ikke medregnes i økonomiske studier, men som kommer samfundet til gode på en lang række andre områder, bl.a. som indirekte forudsætning for økonomien. Oplægget afsluttes med en række innovationspolitiske anbefalinger. Heriblandt at vi skal blive bedre til at forstå den komplekse og nonlineære relation mellem kultur, samfund, uddannelse og innovation.   Del 2/2 følger senere idag. Vh olav

Monday, 23 January 2012 21:26

Et oplæg om den neo-liberalistiske verdensordens betydning for humanisters jobmuligheder, om hvordan universiteterne har fejlet, og bøgernes deroute.

Steve Fuller udtrykte som det første i sit oplæg dyb respekt for Suitable for Business-konceptet, da en studenter-fraktion af den art ikke ses i Storbritannien hvor han selv holder til. I en verden af helte og skurke, introducerede Fuller overraskende nok med at akademia ikke var helten. Uanset om du er modstander af post-modernisme eller ej, lever vi i et post-moderne samfund, hvor den neo-liberalistiske agenda rykker tættere på universiteternes dørtrin for hver dag der går, som Fuller forklarede det. Dette skaber et pres på humanistiske dimententer, for pludselig er der krav om at kandidater skal i arbejde fra den dag de afleverer deres speciale – ligesom al forskning nu skal have en nytteværdi, der kan måles økonomisk i samfundet. Human- og socialvidenskabelige forskere stiller sig på hælene når dette argument fremstilles, da disse opererer indenfor områder hvor resultater sjældent er målbare. I hvert fald hvis de måles og vejes ud fra de parametre der typisk vurderes udfra i f.eks. tekniske videnskaber.

Fuller var klar i mælet i forhold til dette, og gjorde det klart at human- og socialvidenskabelige dimententer intet har at frygte i forhold til økonomer; da human- og socialvidenskabelige discipliner altid har haft en indbygget økonomisk dimension. Det Humboldt’ske universitet har siden afslutningen af Anden Verdenskrig været idealet, da man i Tyskland i perioden op til det tredje rige så hvordan beslutningen om at satse på universitetet som det samfundsopbyggende var årsagen til at Tyskland gik fra at være et andenrangssamfund til at være i førersædet i europæisk regi. Netop dette universitet var bygget på humaniora, og ideen om at grammatik, litteratur og filosofi, for nu bare at nævne et par stykker, skabte mennesker der var ”formet” til at bo og fungere i et højtudviklet samfund. Netop dette var årsagen til, at Tyskland udviklede sig så til et så højt niveau som det blev tilfældet, og Fuller fremførte derfor pointen at humaniora og socialvidenskab i sig selv er indlejret i et større politisk-økonomisk system. Men hvad er gået galt? – kunne man retorisk spørge. Som Fuller gjorde udtryk for, har forskere ikke holdt øjnene på bolden, i og med at fokus hos forskere ikke har været at sprede viden udenfor universitetet, men tværtimod at beskytte al viden og innovation der er opstået på universitetet. Dette er gjort som om universiteterne har patent på al den viden dette har skabt, i stedet for at støtte den demokratiseringsproces, dette skaber i hele samfundet. Resultatet er blevet at universiteterne ikke er fulgt med tiden, og at det derfor ikke længere er folk fra akademia der leder universiteterne. I stedet er det ledelsesspecialisterne der er trådt til. Disse ses nu som kvalificerede universitetsledere så snart de har ledt en lignende organisation samt når en anden i toppen af universitetsledelsen, med en akademisk baggrund, udtrykker sin støtte. I forlængelse af dette gjorde Fuller det klart, at det i denne sag er forskere der fejler, når Suitable for Business jo netop er et godt eksempel på at de studerende gerne vil tage kampen op, og sikre at universiteterne er det der skaber grobund for vækst i samfundet.

Efter denne opsang til forskere, gik Fuller videre til at uddybe sin pointe om at nogle humanister og socialvidenskabere reagerer forkert på det økonomiske pres, og har en tendens til at pointere at ”ingen kan begribe min viden, med mindre de er ligeså intelligente som jeg er”. Denne indstilling er, som det implicit i ordene fremgår, ikke noget Fuller bakker op om. I stedet pointerede han at vi, som humanister, skal kunne ”oversætte” denne viden, så den ikke blot betragtes som værende for de indviede. Denne ”oversættelse” skal dog ikke begrænses til at oversætte de ideer der ligger bag værker, men skal også kunne oversættes til nye medier. Fuller forklarede dette med et eksempel der ramte mere eller mindre hver eneste studerende i salen: Der er jo ingen der læser hele bøger længere! I stedet læser studerende i dag dele af kompendier, små artikler og lignende – og arbejder i stedet ved siden af studier med deres ”co-curriculum”. Det vil sige på at omsætte den faglighed de besidder til nye former. Som eksempel på dette er mange studerende involveret i diverse former for multimedia, hvilket netop er noget Fuller mener skal opmuntres: Studerende skal omsætte de ideer de får ud af human- og socialvidenskabelige læring til nye former, hvorigennem begrebet ”Digital Migration” opstår. Begrebet dækker over bøgernes vandring til nye digitale former, specielt de sociale medier, og netop denne vandring er nødvendig hvis vi, som humanister, vil have forankret en bredere forståelse af den viden vi mener er essentiel, og som netop var kernen i den Humboldt’ske universitetsform. Som det kom frem i den afrundende Q&A-session, arbejder Fuller med både en tolkende side af humaniora og en udøvende side. Ifølge Fuller er den tolkende form at læse bøger og gengive de ideer der gengives, mens den udøvende humanist i højere grad fokuserer på at sætte sin viden på spil, f.eks. ved at lade den tage nye former gennem nye medier. Inden Fuller sluttede sit oplæg gjorde han dog en sidste ting klart: De studerende kan ikke være de eneste der er en del af denne ”flytning af viden”. Forskere er nødt til at komme ind i kampen i den normative side af hele denne diskussion, og bidrage til diskussionen om hvad det er for en viden der skal der skal gemmes og hvilken der ikke skal. Samtidig skal de være med til at udvikle de faktiske baser hvor denne viden opbevares.    

   

Steve Fuller Professor i sociologi, University of Warwick.     

Interview med Steve Fuller følger 

Monday, 23 January 2012 20:21

Efter en intens finale i den første årlige Suitable for Business Conference & Case Competition, hvor hold fra Lund, Roskilde og Københavns Universitet præsenterede deres bud på hvordan Røde Kors kunne løse deres organisationsudfordringer, besluttede dommerpanelet at holdet fra Lund gav det bedste bud på hvordan Røde Kors kan løse deres organisationsudfordringer. De studerende fra Lund Universitet, med baggrunde i Medievidenskab, Kulturel Ledelse, Kinesisk, Kommunikation og Urban Development præsterede dermed at bevise at humaniora er særdeles relevant når der er tale om værdiskabelse, og at der fra politisk side er et formål med at investere i humaniora og socialvidenskab. 

Formanden for dommerpanelet, kommunikationschef fra Røde Kors Tina Donnerborg, gav udtryk for at at alle de deltagende hold i konferencen udviste en enorm mængde energi, og påpegede at alle burde klappe dem selv på skulderen for det fantastiske stykke arbejde.

Inden vinderpræmien, en check på 10.000 kroner, blev uddelt, forklarede hun hvordan Røde Kors står overfor en stor mængde udfordringer, inden dommerpanelet gennemgik de 3 finaleløsninger i særdeles rosende vendinger, inden Peter Mogensen tog mikrofonen og forklarede hvordan man ikke nødvendigvis skal være fra en business school eller finans-uddannelse for at klare sig på arbejdsmarkedet, og annoncerede Josef Sjöberg, Erik Neppelberg, Isabella Posse Boquist og Nicklas Nygren fra Lund universitet som vindere, på baggrund af ideen om The Red Cross Embassy – et løsningsforslag der tog hensyn til både Røde Kors’ udfordringer i forhold til rekruttering af nye frivillige, og samtidig adresserede hvordan Røde Kors kan indtænke nye strategiske partnerskaber i organisationsudviklingen. 

Punktum var dermed sat for den første afvikling af Suitable for Business Conference & Case Competition, og det første skridt for organisationen, der har til formål at nedbryde barriererne mellem erhvervslivet og human- og socialvidenskaberne, var dermed taget. Hvad der sker efterfølgende er endnu ikke offentliggjort, men kampen for mere fokus på de kompetencer studerende af disse faggrupper besidder, fortsætter.

Monday, 23 January 2012 19:52

Keynote-speech 2011, proffessor Steve Fuller

Watch the 2011 keynote below!

video platformvideo managementvideo solutionsvideo player

Monday, 23 January 2012 19:33

Suitable for Business 2011 was a great success. However, the fun will not stop here, and we are now recruiting a steering committee to lead the work towards the 2012 conference and case competition. Click HERE to read the posting. (Note: In Danish)

Monday, 23 January 2012 19:29

The newly assigned Steering Committee calls for applications for the organising committees that will be a part of an moving and prominent student-driven organisation. Please take a look at this opportunity and send us your applications no later than

12:00 Friday 16 September, 2011

Follow this link to read the posting.

Best Regards, Anne Cathrine Garde and Bjørg Ilsø Klinkby Steering Committee Suitable for Business 2012

Monday, 23 January 2012 19:28

Flyer_header

Do you want to know how to employ your humanitarian and social science proficiencies in the modern business world? Then Suitable for Business might be your runway! Suitable for Business is a fusion between an interactive academic conference and a pragmatic case competition, which operates in the nexus between academia and business. In a time of growing collaboration across the business, public and non-profit sector, we seek to challenge the modern business world’s approach to problem solving by breaking down the barriers between the world of business and the world of academia. Suitable for Business is an organisation driven by dedicated students from leading universities. With the first successful conference taken place in March 2011, the exciting preparations for spring 2012 are now about to commence. Join us for a one-hour seminar followed by a reception and hear about of the relevance of your education and opportunities for becoming involved in the organisation!

Agenda

 • Introduction by Steering Committee 2012 - What is Suitable for Business?
 • Presentation by Karina Ramsløv from the Danish Business Research Academy (DEA) - The Role of Humanitarians and Social Scientists in the Modern Business World
 • Opportunities within Suitable for Business - Become an Organising Member or Case Participant
 • Experiences from an old Suitable for Business member - Why get Involved?
 • Q&A
 • Reception and networking - Meet-and-Greet like-minded Students
Monday, 23 January 2012 17:49

Do you want to know how to employ your humanitarian and social science proficiencies in the modern business world? Then Suitable for Business might be your runway! Following last year’s successful launch, Suitable for Business proudly presents 


… the 2nd interactive academic conference and business case competition

… to be held the 20-23rd of March 2012
… with ‘Value Creation’ as this year’s theme
… bringing together 12 teams of Scandinavia’s brightest students to compete in solving a real-world business case

What do you gain as a participating student?

 • Get a chance to test, prove, and improve your skills by applying your theoretical knowledge
 • Gain hands-on experience by solving a business problem
 • Get to know other bright and motivated students from around Scandinavia
 • Get a chance to network with our corporate partners
 • Access to inspiring and motivational speakers

Requirements

 • Teams of 4 persons from the same university, though not necessarily from the same study program 
 • Only team applications will be accepted 
 • Participants have to have completed their second year of study
 • Participants should be enrolled in fields of either humanities or social sciences

Application process

In order to apply each team must submit an application including the following:

 • CVs and grade transcripts of all participants. This is required in order for us to be able to assess your individual backgrounds not to compare grades 
 • One motivation letter per group explaining why you want to participate in the case competition and what you could gain from such an experience 
 • Application deadline: 01-02-2012 at noon 

Suitable for Business


… is a student-run, non-profit organisation

… that connects humanities and social sciences students with the business world
… by organising a yearly conference and case competition
… and is your chance for a unique experience!