Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 93

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 225

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494

Warning: Creating default object from empty value in /home/funkylaundry/suitable.amok-adhoc.com/test-2/components/com_k2/models/item.php on line 494
Friday, 17 February 2012 15:45

Battle on Innovation

Written by

WHAT is innovation? HOW do we create innovation?

There are different understandings of what innovation is, and this battle will touch upon which kind of innovation that is; What is the BEST? The most SUITABLE? What kind of innovation creates value? How do innovation create growth? Can we combine education and innovation? How do students become more innovative?

We are gathering innovation units from the different universities to explore the different dimensions of innovation, value creation and creativity and identify how they each contribute to the Danish Economy.

Thomas Hammer-Jakobsen, Partner at Copenhagen Living Lab, will facilitate the debate and extract it to a conclusive contructive take-away!

The battlefield is set at Pumpehuset on Wednesday the 14th of March from 17-19 and beers for the thirsty will be provided. Sign up for the event here and be prepared to stimulate your standpoint!

The conference days 20-21 March will take place at the beautiful Ovnhal, at Pocelænshaven. Suitable for Business appreciate the support from Copenhagen Business School, and believes that this location facilities will be a perfect space when business and humanities meets. The registration process will be launched soon, and there will only be limited seats available, as some seats are already marked for case participants. So stay updated for more information.

Furthermore will the final program be launched soon, but we have already revealed the first keynote speaker is Professor Henry Etzkowitz from Stanford University.  

Tuesday, 14 February 2012 19:32

Future Navigator

Written by

Suitable for Business will in collaboration with Future Navigators host an exclusive evening event the 20 March. It is our vision that this will scale the participants experience from the conference and case days. On tuesday evening there will be a workshop with Henrik Hovgaard from Future Navigator, about employability and career-focused self-creation.

Future Navigator's mission is to inspire people to be Navigators at heart, by motivating them to be a positive difference! Create the future! Cultivate their own innovation culture! Be remembered for some really cool solutions! And moving from more to better! 

At Future Navigator they work with Future Based Ideas Development. They speak about, do projects, host debates, write articles and books, and design workshops, games, and other interactive tools in order to bring out the best in people and help people visualize their better tomorrow. The goal is to qualify people's ability and foundation to create new meaningful concepts, services, and products, as well as select from a variety of great ideas. In short – using the future as a springboard for success – today.

At the event the participants will among other things play a trendmaping game that will deal with prioritizing the latest trends and tendencies to fit the students's career strategy for the future. This game is great for creating shared mindsets and get the students interested in all the exciting career possibilities out there. It will let the students play their way to the important conclusions, by giving them an opportunity to discuss their career strategy, what it means for them on a daily basis, followed by a clearer idea on what trends should be acted upon.

 

Read more: www.futurenavigator.dk

Henry Etzkowitz - Keynote speaker at the Suitable For Business conference 2012

Suitable for Business is proud to reveal the name of our first keynote speaker: Professor Henry Etzkowitz from Stanford University.

Through his academic life he has invented the concepts of 'The Entrepreneurial University', 'The Triple Helix' and ‘The Commercialization of Knowledge’. Henry Etzkowitz is also the author of many books and academic articles on innovation and the future of academia.

He participates in the discussion on the role of universities in business life and he has pointed out how the humanities and social science create value to businesses.In other words: Henry Etzkowitz is the perfect fit for Suitable for Business 2012 and this year’s theme ‘Value Creation’. He will be giving his keynote speech at the conference on March 20th 13.00 pm. We are so exited to hear this speech.

To read more about Henry Etzkowitz please visit the links provided below:

Monday, 23 January 2012 22:09

Skab fornyelse – ikke kun produktion

Written by

Danske virksomheder skal udvikle og forny sig konstant for at klare sig i konkurrencen mod de hurtigt voksende udviklingslande. På det punkt kan humanister bidrage i erhvervslivet. Det sagde direktør i DI Lars Goldschmidt onsdag formiddag på konferencen Suitable for Business.

Monday, 23 January 2012 22:07

Humanister udvikler Dansk Røde Kors

Written by

Humanister udvikler Dansk Røde Kors Med det ene ben plantet i organisationens historiske dybder, og det andet ben på vej ind i det 21. århundrede, er Dansk Røde Kors en gammel dame, der står overfor en række udfordringer og nye muligheder. Sådan omtaler Anders Ladekarl den organisation som han siden 2008 har været Generalsekretær for.

I løbet af de sidste 30 år er antallet af humanitære katastrofer steget, primært på grund af klimaforandringer. Men også væbnede konflikter trækker på Dansk Røde Kors' resourcer i langt højere grad end tidligere. 2011 ser ikke ud til at blive det år, hvor dette tal falder. Sideløbende med denne udvikling er det blevet sværere at finde økonomisk støtte til den humanitære hjælp der er brug for, både internationalt og nationalt. Dette stiller Dansk Røde Kors i en situation, hvor der er brug for nytænkende og innovative kompetencer.

Dansk Røde Kors består af 20.000 frivillige, hvor et landskontor og et generalsekretariat varetager den daglige ledelse af organisationen. De 20.000 frivillige er grundlaget for Dansk Røde Kors' ånd og arbejde og rekruttering af nye frivillige er derfor et vigtigt fokusområde. I disse år står Dansk Røde Kors overfor den udfordring at størstedelen af den frivillige gruppe er over 65 år. Denne gruppe må derfor fornyes, samtidigt med at der er nogle samfundsmæssige tendenser, hvor arbejdsmarkedet i fremtiden vil lægge beslag på de 65-årige, hvilket begrænser denne gruppes tid til frivilligt arbejde.

Disse er blot nogle af de udfordringer Anders Ladekarl skitserede i sin præsentation af Dansk Røde Kors som caseorganisation i Suitable for Business Case Competition 2011.

Dansk Røde Kors kan, ifølge Anders Ladekarl, besvare disse udfordringer ved at udvikle forskellige dele af Dansk Røde Kors organisationen. Dette kræver forståelse for de vilkår Dansk Røde Kors arbejder med, forståelse for organisationen komplekse sammensætning samt evnen til at tænke innovativt indenfor nogle relativt faste rammer. Det handler om at se muligheder for vækst og udvikling skæve steder for at bringe Dansk Røde Kors ind i det 21. århundrede.

Humanister besidder disse værdiskabende kompetencer der grundet deres faglige forankring kan danne bro mellem den historisk funderede del af Dansk Røde Kors og den del af Dansk Røde Kors som er på vej ind i fornyelsens æra. Anders Ladekarl forstår og anderkender human- og socialvidenskabernes kompetencer og ser hvordan de positivt kan bidrage til udviklingen af Dansk Røde Kors.

Monday, 23 January 2012 21:53

Velkommen til Bloggen

Written by

Kære Læser,

Suitable for Business´ ambition er at belyse hvordan human- og socialvidenskabelige studerende og kandidater kan bidrage til samfundet, herunder erhvervslivet. Det sker på to måder; via en case-competition hvor 50 studerende fra hele Norden skal vise hvad vi dur til, samt konferencen, der på forskelligvis diskuterer emnets udstrækninger.

Suitable for Business placerer sig i en kompleks diskurs af interessenter og temaer. Interessenterne spænder over erhvervslivet, forskningsmiljøer, politikere og interesseorganisationer.  Temaerne spænder over forskningspolitik, innovation, universitetsledelse, vidensøkonomi, vækst, uddannelsespolitik etc. Feltet er så omfagnsrigt, at Suitable for Business blot er én brik i et mange-dimensionelt puslespil. Men Suitable for Business er en vigtig og alt for overset brik - Suitable for Business er arrangeret af studerende for studerende! Suitable for Business repræsenterer en stemme, der høres for sjældent og vil høres for sjældent. Denne blog er et direkte redskab - værsgo!

Bloggen vil bidrage med endnu flere perspektiver end konferencen i sig selv kan. Det være sig eksempler på anvendelse, analyser, los i røven, forslag, perspektiver, øjenåbnere samt teoretiseringer over feltets afgrænser. Mens konferencen går i dybden med enkelte temaer, introducerer bloggen det brede spænd af temaer feltet besidder. Bloggen leverer hverken komplette eller forkromede løsninger på human- og socialvidenskabernes anvendelse, men tjener til inspiration.

God læsning! Bedste hilsner, Olav H  

Olav Hesseldahl

Speaker & Event Committee Stud.mag. filosofi, Københavns Universitet      

Monday, 23 January 2012 21:51

De måske egnede

Written by

Af Troels Bjørn Thorn

Hvilken værdi skaber humanister i erhvervslivet? Dette væsentlige og uafklarede spørgsmål tager konferencen, Suitable for Business, op. Initiativtagerne erklærer: “[…] we want to challenge and develop the modern business world in order to prepare it for a future within the knowledge economy.”

Erklæringen er ambitiøs, og initiativet er prisværdigt. Men burde ambitionen ikke være den modsatte? At se indad og udfordre os selv, vores fag og vores universiteter med spørgsmålet: Er vi suitable?

Svaret vil i så fald blive et beklageligt nej eller i bedste fald et tøvende måske. For meget tyder desværre på, at vi som udgangspunkt ikke er egnede. Eller rettere sagt, vi er det ikke grundet vores – i øvrigt excellente – studier. Gennem en humanistisk universitetsuddannelse har vi udviklet rigtig mange produktive kompetencer, men forståelse for ens rolle, bidrag og ansvar i organisationers økonomiske kredsløb er generelt en mangelvare. Forretningsforståelsen, altså kendskabet til organisationens forretningsmodel og forretningsprocesser, halter. Det bliver udslagsgivende for vores position i organisationen og plads i værdikæden.

Kommunikationsfaget kan bruges som et glimrende eksempel på disse symptomatiske udfordringer.  Den norske forsker Peggy Simcic Brønn har gennem sine observationer bemærket: ”Despite its importance, communication is frequently relegated to a secondary function in many firms”. Groft generaliserende spiller human- og socialvidenskaberne altså andenviolin i erhvervslivet.  Lignende iagttagelser har Nete Nørgaard Kristensen fra Københavns Universitet gjort. Hun har observeret, at der ofte er langt mellem kommunikatørers selvsikre selvforståelse og kommunikationsteoriernes forskrifter til virkelighedens verden og hverdagens reelle arbejdsopgaver. Således er kommunikationsafdelingen sjældent en strategisk forretningsenhed men derimod en servicerende stabsfunktion uden endegyldig beslutningskompetence. Den strategiske indflydelse er således stærkt begrænset, og kommunikationsafdelingen agerer primært som en funktionel og teknisk disciplin, der skal løse akutte problemer og kommunikere nyheder.

Den begrænsede indflydelse er et direkte resultat af manglende forretningsforståelse og manglende evne til at begå sig i et spændingsfelt af magt, mening, betydning og legitimitet. Et spændingsfelt hvori der hele tiden stilles spørgsmålstegn ved, hvordan og hvornår noget bliver anerkendt, godkendt, gyldigt og gennemført, og hvad de gældende succeskriterier for at skabe værdi i organisationen er. Hvis man ikke taler det rigtige sprog, mister man indflydelse. Matthew Arnold, redaktør for Medical Marketing & Media, har tydeliggjort det: “Everybody wants a seat at the table, but if you don’t speak the language you won’t get it, and the lingua franca of the c-suite is numbers”. Headhunter Henrik Greisen, partner i Human Capital Group, har i en tidligere artikel også konstateret: ”Jeg oplever, at mange gode kommunikationschefer har svært ved at dokumentere deres konkrete resultater af deres arbejde. Det lyder helt banalt, men hvis man skal gøre karriere, så handler det om at kunne skabe sig konkrete målsætninger, som man kan dokumentere, at man har opnået gennem sin indsats. Her har økonomichefen og salgschefen det meget nemmere og kan tale om, at nu er vi foran budgettet, eller salget for maj ligger i indeks 113.”

At human- og socialvidenskaberne på denne måde er sat på sidelinjen er et problem. Ikke bare på et personligt plan men også på et fagligt og samfundsmæssigt plan. Som samfund investeres der vel ikke milliarder i at uddanne højtuddannede akademikere, hvis ikke vi efterfølgende kan tage aktiv del i værdiproduktionen i bredeste forstand?

Derfor bliver human- og socialvidenskaberne nødt til at tage udfordringen op, kigge indad og stille sig selv spørgsmål: Er vi suitable? I den sammenhæng er Suitable for Business et virkelig vigtigt og forbilledligt initiativ. Opgaven bliver herefter at øge forretningsforståelsen og fremadrette repositionere sig som fag og som individ. Vi skal tættere på forretningen.

Her er 5 bud på quick fixes, der over tid kan rykke os tættere på forretningen:

§  Gør dit arbejde målbart og mål effekten.

§  Sæt dig ind i organisationens forretningsmodel og økonomiske kredsløb.

§  Tal ledelsens sprog: Tal. Som humanist vil man traditionelt mene, at den, der har ordet, har magten. Men måske skal vi revurdere det: Den, der har tallet, har magten.

§  Knyt dine kompetencer til organisationens forretningsmål.

§  Udvikl og udfordr din humanistiske faglighed med samfundsvidenskabelige og økonomiske kompetencer.

 

Røde Kors  

Troels Bjørn Thorn Konsulent og projektleder, Corporate Communication, Røde Kors. Cand.comm. fra Roskilde Universitet og Columbia University        

Læs mere:

§  Blauert, E.B. & Thorn, T.B. (2009): ’Fra sprøjtelakør til forretningsstrategisk kommunikatør’. Speciale, Roskilde Universitet. Link til specialet: http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/kom-taet-paa-ledelsen-nu

§  Blauert, E.B. & Thorn, T.B. (2010): ’Tendens: Fremtidens kommunikatør er forretningsstrateg’. http://issuu.com/kommunikationsforeningen/docs/kommunikat_ren_3_2010_ - side 24-25.

§  Kristensen, N.N. (2008): ’Selvforståelsen på kollision med virkeligheden’. Magasin K (nummer 3, juni 2008).

§  Langer, R.(2005): ‘Hvad er kommunikationsvidenskab? Status og fremtid for et udisciplineret diskursfællesskab’. Roskilde: Dansk tidsskrift for kommunikation.

§  Petersen, H. (2002): ’Strategisk kommunikation - kvalitetsstyring og måling’. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Monday, 23 January 2012 21:44

Innovationens magiske treenighed

Written by

Af Maibrit Dessau Borkfelt Mogensen, Founder of HumEnzym

San Francisco! krimi, beat og avantgarde

Da Jaque Kerouac rejste fra New York til San Francisco i slutningen af 1940’erne, var det begyndelsen på en ny kultur, der skulle ende med at overtage verden. I de efterfølgende år fulgte kunstnere, homoseksuelle, forskellige etniciteter og til sidst den nye teknologis avantgardekunstnere – computernørderne. I 70’erne gik denne skæve blanding af mennesker på de samme colleges i San Francisco området. Her diskuterede de med hinanden og skabte det skønne sammensurium af kreativitet, historiefortælling og nyskabende teknologi, der lagde fundamentet for dét globale samfund, vi har i dag. Det var her internettet og princippet om open source software blev skabt. I dag er San Francisco stadig avantgardens centrum og et bevis på projektets endelige sejr over den højmodernistiske kunstinstitution. Samtidens avantgardekunstnere er brudt ud af gallerierne og har gjort kunsten til allemandseje. Ved at designe de redskaber samtidens mennesker bruge til at skabe deres kunst, musik, litteratur og samfund med, har de formået at igangsætte et stort kollektivt kunstværk, der for hvert sekund bliver stører. Et projekt der på demokratisk vis formgiver vores hverdag og verden.

Alle innovationsprocesser bør være et Mikro-Frisco!

Den mytologiske pointe fra San Francisco er, at det er tværfagligheden og samarbejdet mellem forskellige logikker, der skaber det store. Ideo,der er et stort innovationskonsulentfirma i San Francisco, har defineret innovationens essentielle elementer:

1) Human Centered Design Thinking;

2) Technology;

3) Business model.

Det er disse elementer, San Francisco er bygget op af. Her kører businessmænd i jakkesæt på skateboard side om side med limousiner og Ferrari’er på de lange boulevarder, der i højhusene gemmer kunstgallerier, banker og teknologiske giganter som Apple, facebook og Google. Byen omkranses af universiteter der huser nogle af verdens mest nytænkende filosoffer og kunstnere, side om side med teknologiske og økonomiske genier. Denne hellige treenighed der gennemsyrer hele byen, er den magiske innovationsingrediens der gør San Fransisco til verdens mest innovative område.

Teknologi og Økonomi + Humaniora = Freeconomics og virtuelle verdener

De tre innovatiologiske elementer er ikke separate procesdele, men dimensioner der influerer og påvirker hinanden. I udviklingen af internettet var humanistiske principper om menneskets ret til gratis information central. I dag er verden styret af en økonomi som Chris Anderson kalder ”Freeconomics”, og virksomheder som facebook og Google tjener milliarder på at levere gratisservice og information til mennesker over hele verden. En økonomisk model der for ganske få årtier siden virkede utænkelig. Et andet område, hvor den humanistiske tankegang har haft sin påvirkning, er i det servicedesign, der på kunstnerisk vis har forvandlet computeren fra et nørdet kodeland til en konkret virtuel verden, hvor almindelige mennesker kan orientere sig og navigere.

SiliCo(pe)nhagen

København ligner på mange måder San Franciso med dens store vidensinstitutioner, kunstinstitutioner og virksomheder der er samlet på et lille område. Men til forskel fra San Francisco er de tre elementer skarpt adskilt. DTU ligger i Lyngby, og på Københavns Universitet er de økonomiske, teknologiske og humanistiske videnskaber skarpt adskilt i fakulteter, der er placeret strategisk så der ikke er risiko for nogen gensidig besmittelse. Suitable for Business er et tiltrængt initiativ der gør opmærksom på de humanistiske og sociale videnskabers rolle og funktion i det kapitalistiske samfund. Vi skal skabe et København hvor kreativitet og brugerbehov står side med økonomi og teknologi i kampen om at gøre København til en innovationshovedstad i den globale verden.  

Maibrit Dessau Borkfelt Mogensen Stifter af innovationsstudenternetværket HumEnzym Stud.mag. Dansk, Københavns Universitet Paneldeltager i Videnskabsministeriets konference om fremtidens humanistiske uddannelser, d.21/3, Århus Universitet.

Monday, 23 January 2012 21:41

Humanistiske kompetencer - at forbedre verden!

Written by

Af Torben Eik, Yourwaves

Som iværksætter med baggrund i et humanistisk studie bliver jeg ofte spurgt, hvordan mine akademiske evner kommer i spil i min profession og min hverdag – og om de overhovedet gør? Svaret fra mig er ubetinget ”Ja!”

I 2009 registrerede jeg virksomheden YourWaves I/S i det centrale momsregister. Vi var to partnere begge med en humanistisk baggrund. Vi tog skridtet uden meget viden og erfaring på området, men med hjertet fuld af selvtillid og en tyrkertro på at vores viden og kompetencer kunne blive vores levebrød. Siden har vi lært meget om business og iværksætteri – vi er blevet klogere på markedsanalyse, salg, økonomi, regnskab, markedsføring og PR, men kernen i projektet er stadig vores humanistiske tilgang til branchen og vores akademiske kompetencer.

Om YourWaves

Vores arbejdsområde er digital kommunikation. Vi hjælper vores kunder med at forstå det nye digitale medielandskab og hjælper dem med at bruge det mere effektivt. Frøet til vores virksomhed blev lagt, da vi identificerede et konkret, specifikt og tydeligt behov for en sådan viden i en branche, der i forvejen havde vores interesse – nemlig musikbranchen. Sidenhen har vi måtte erkende, at det ikke var den mest lukrative branche at satse på. På den måde er vi typiske humanister – vi så et behov, før vi så en indtjeningsmulighed, og vi valgte med fornemmelsen frem for regnemaskinen. Heldigvis har vi undervejs opdaget, at der er et stort marked på tværs af brancher for vores ydelse, og som endda kan drage særlig nytte af vores erfaringer fra arbejdet med musik. Det har vist sig, at vores styrke er den indøvede evne til at kaste et teoretisk blik på de problemer, vi beskæftiger os med, så blikket kan blive til et overblik. Vores analyser og betragtninger har givet os et helt nyt mindset, som efter vores mening skal til for at manøvrere i det hypersociale medielandskab. Vi betragter det sociale internet som et paradigmeskift indenfor kommunikation – og forandringerne som fundamentale.

Akademiske Kompetencer?

Jeg plejer at inddele mine kompetencer i tre:

1. Personlige kompetencer. Egenskaber, der ”lå til mig” inden jeg påbegyndte en uddannelse. F.eks. gåpåmod, initiativrighed, kreativitet.

2. Fagspecifikke kompetencer. Leksikalsk indlært viden fra min undervisning. F.eks. kendskab til specifikke teorier, teoretikere og metoder.

3. Generelle akademiske kompetencer. Tværfaglig viden og kompetencer der ikke knytter sig til et bestemt undervisningsforløb eller fagområde, men er et resultat af at have studeret i et humanistisk miljø gennem flere år. F.eks. formidlingsevner, argumentationstræning, analyse, teoretisk tilgang og tekstarbejde.

Kort sagt: Min tid på humaniora har lært mig at tænke, kritisere, forstå, formidle, formulere, argumentere og overbevise. Hver gang en potentiel kunde finder frem til vores virksomhed, hver gang en ny kunde siger ja og hver gang en opgave eller et projekt føres ud i livet, har mine humanistiske kompetencer være på spil. En humanistisk uddannelse er dog ikke en professionsuddannelse. Pkt. nr. 2 er i mit tilfælde så godt som umulig at omsætte til en karriere udenfor akademia. Dog har den ikke været nytteløs, men trinbrættet til pkt. 3, nemlig de generelle og afledte kompetencer, som jeg har udviklet, og som har været min såkaldte værktøjskasse. Jeg ser et stort behov for (dygtige) humanistiske formidlere, analytikere og kritikere i erhvervslivet, som dog er uidentificeret, fordi de efterspurgte kompetencer er så svære at identificere.

Afsluttende vil jeg mene, at de nævnte kompetencer har rod i et fælles behov humanister: At gøre en forskel, hvor end lille eller nichepræget. Jeg er kun blevet hængende i branchen, fordi jeg føler at jeg er med til at gøre en forskel. Jeg er med til at skabe udvikling. At etablere en driftig virksomhed og tjene penge er ikke nok i sig selv, mit arbejde skal kunne ses på andet end regnearket så at sige. I mit tilfælde handler det om at forstå og derefter hjælpe andre med at forstå et medielandskab i forandring for at skabe klarere og mere transparent mellemmenneskelig kommunikation. Læs: At forbedre (et lille hjørne af) den verden vi lever i.  

 

Torben Eik Stifter og partner i YourWaves - www.yourwaves.dk uddannet i filosofi og historie, Københavns Universitet  

Page 1 of 2